14 stycznia 1807 - ustanowienie Komisji Rządzącej na wyzwolonych terenach polskich. Komisja była odpowiednikiem władzy wykonawczej (rządowej). Przewodniczacym (prezesem) został Stanisław Małachowski, sekretarzem - Jan Paweł Łuszczewski.

Zgodnie z dekretem Napoleona Komisja zobowiązana była zdawać raporty ze swej działalności przed francuskim ministrem i sekretarzem stanu - Hugo Maretem.  Komisja powołała do życia tzw. Dyrektorium Generalne, w skład którego wchodziło 5 ministrów (dyrektorów) odpowiedzialnych za sprawy skarbowe, wojskowe, sprawiedliwości, administracji i policji.