Odwrót z Moskwy14. września 1812r. - wojska koalicji francuskiej wkraczają do Moskwy. Z początkiem września oddziały napoleońskie zajęły umocnienia rosyjskie pod Szewardino i Możajskiem. 13. września gen. Kutuzow podjął decyzję pozostawienia stolicy bez walki, chcąc tym samym grać na zwłokę i wzmocnić swoje oddziały.


Następnego dnia Wielka Armia wkroczyła do Moskwy. Jako pierwszy wszedł tam 10. pułk huzarów płk. Jana Umińskiego. Plany rychłego zawarcia pokoju legły w gruzach już kilkanaście godzin później, kiedy gubernator Moskwy - Fiodor Rostopczyn - rozkazał wzniecić wielki pożar. Ogień pochłonął kilka dzielnic zmuszając oddziały francuskie do opuszczenia miasta.
Cztery dni później Kutuzow zaatakował pod Winkowem francuską ariergardę pod dow. Murata. Napoleon nie miał już wątpliwości, że Rosjanie nie chcą pokoju. Pozostawił więc w Moskwie Młodą Gwardię Mortier'a nakazując mu wysadzenie murów Kremla. Sam zaś wycofał się na południe w kierunku Kaługi aby nie stwarzać wrażenia porażki. Był to początek końca kampanii rosyjskiej, zakończonej w efekcie porażką.

Źródło: R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich, W-wa 2002.