Drukuj

6 października 1806r. - Napoleon objął naczelne dowództwo nad Armią w Bambergu. Był to początek wojny z czwartą koalicja w skład której weszły za namową Anglików: Prusy i Rosja. Mimo, iż Fryderyk Wilhelm początkowo nie miał  zamiaru brać udziału w nowej wojnie, to prowokacja rządu Wielkiej Brytanii jakoby Napoleon zaproponował Hanower stronie angielskiej w zamian za trwały pokój wywołała furię u króla pruskiego. Fryderyk nie zwlekając wystosował do Napoleona ultimatum z żądaniem wycofania się za linię Renu. Zapowiedział też utworzenie związku państw niemieckich pod protekcją Królestwa Prus.

Postępowanie króla pruskiego nie było zaskoczeniem. Napoleon przewidując taki scenariusz wcześniej tak rozlokował swoje korpusy, by w ciągu kilku dni ruszyć sprawnym marszem na Berlin, odcinając jednocześnie wojskom pruskim drogę odwrotu.
Do pierwszego starcia doszło 9 października pod Schleitz. Tam jazda księcia Murata rozbiła straż przednią korpusu księcia Tauentziena. Był to początek klęski armii pruskiej, której finał rozegrał się kilka dni później pod Jeną i Auerstädt.

 

Murat
Joachim Murat -  jego jazda rozbiła 9. paździrnika 1806r.
ariergardę pruską pod Schleitz