odezwa20 stycznia 1797 r. - Odezwa Dąbrowskiego do Polaków zachęcająca do wstąpienia w szeregi tworzących się Legii.
DĄBROWSKI JENERAŁ PORUCZNIK POLSKI UPOWAŻNIONY DO FORMOWANIA LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH DO SWYCH WSPÓŁRODAKÓW:
Wierny ojczyźnie aż do ostatniej chwili, walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Upadła ona wprawdzie, lecz zostaje nam pocieszająca pamięć, żeśmy wylewali krew naszą za kraj naszych przodków, i żeśmy widzieli nasze sztandary tryumfujące pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i Wilnem...

Polacy! nadzieja nas jednoczy. Francya tryumfuje; walczy ona za sprawę narodów. Starajmyż się osłabiać jej nieprzyjaciół; zapewnia ona nam schronienie, oczekujmy lepszych przeznaczeń dla naszego kraju; stawajmy pod jej chorągwiami, są one chorągwiami honoru i zwycięstw. Legiony polskie formują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze towarzysze prac waszych i waszej waleczności, są zemną; już organizują się bataliony. Przychodźcie towarzysze moi! rzućcie broń którą was nosić zmuszono. Walczmy za wspólną sprawę narodów, za sprawę wolności pod walecznym Buonapartem, zwycięzcą Włoch. Trofea Rzeczypospolitej francuskiej są naszą jedyną nadzieją, przez nią tylko i jej sprzymierzonych, odzyskamy te drogie ogniska nasze, które opuściliśmy ze łzami. W kwaterze głównej w Medyolanie dnia 20 stycznia 1797r. - l go Pluviose roku Vgo Rzeczypospolitej francuskiej polski Jenerał - porucznik (-) Jan Dąbrowski.

 

 

20 stycznia 1807r. - ukazała się odezwa generała Wincentego Aksamitowskiego w sprawie ofiarnosci na cele narodowe.


W 1806 r. Napoleon Bonaparte poprowadził kolejną kampanię wojenną, tym razem przeciwko IV koalicji. Prusy zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstedt (14 X 1806). Wojska francuskie opanowały Berlin. Napoleon postanowił wykorzystać w tym momencie także kartę polską. Polecił dowódcy Legionów Polskich generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu wkroczenie na teren Wielkopolski zagarniętej przez Prusy w wyniku drugiego rozbioru Polski i wywołanie powstania. 3 XI 1806 r. gen. Dąbrowski i Józef Wybicki wydali w Berlinie odezwę wzywającą Polaków do poparcia Napoleona, a 6 listopada byli już w Poznaniu. Dąbrowski organizował pierwsze kadry wojska polskiego. 3 XII 1806 r. ogłoszono pospolite ruszenie. Oddziały powstańcze aktywnie włączyły się w usuwanie z terenu Wielkopolski wojsk pruskich. Systematycznie prowadzono także prace zmierzające do przekształcania oddziałów partyzanckich w regularną armię, którą organizowano na wzór francuski. Na początku stycznia 1807 r. oddziały te liczyły 23 tys. żołnierzy, z czego 20 tys. z departamentów poznańskiego i kaliskiego. 3 I 1807 r. marszałek napoleoński Louis Alexandre Berthier wydał rozkaz, aby w departamentach poznańskim i kaliskim z istniejących już oddziałów powstańczych sformować po jednej brygadzie: brygadą poznańską dowodził gen. Wincenty Aksamitowski, a kaliską gen. Stanisław Fiszer.

odezwa
Rękopis odezwy W. Aksamitowskiego - Arch. Państw. w Lesznie