Hautpoul13/14 lutego 1807 r. - zmarł Jean Hautpoul, generał francuski ranny pod Pruską Iławą.
Jean-Joseph-Ange d'Hautpoul urodził się 13 maja 1754r. w Sallettes w departamencie Tarn. W służbie wojskowej od 1771r., w niespelna sześć lat później dosłużył się rangi podporucznika. W 1794r. został generałem brygady w Armii Północy.

Dwa lata później wykazał się w bitwach pod Blankenbergiem i Altenkirchen. W roku następnym mianowany dowódcą ciężkiej jazdy w Armii Sambry i Mozy. Wyróżnił się w bitwie pod Hohenlinden. Walnie przyczynił się także do zwycięstwa pod Austerlitz, kiedy to na wzgorzu Prace przełamał swą ciężką jazdą zgrupowanie wojsk rosyjskich. W kampanii 1806r. bił się pod Jeną i Lubeką. Brał udzial w kampanii 1807r. w Prusach Wschodnich. Dowodził 2. dywizją kirasjerów w kawalerii rezerwowej Joachima Murat'a. Odznaczył się pod Dwórznem (Hof) w bitwie stoczonej 6 lutego 1807r. Ciężko ranny (kula armatnia zmiażdżyła mu nogę) podczas batalii pod Pruską Iławą (8 lutego) przewieziony do osady Vornen po kulku dniach męczarni - zmarł.

źródło: R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich, W-wa 2001