Drukuj

Niemen24 czerwca 1812 r. - Wielka Armia napoleońska przekracza Niemen. Przeprawa rozpoczęła się w rejonie Wiłkowyszek, skąd główne siły ruszyły na Kowno i Wilno. Po drodze nie napotkały żadnych znaczących sił rosyjskich. Tymczasem przeciwnik wycofał się wcześniej na wschód w kierunku Dryssy (Barclay de Tolly) oraz Dyneburga (Wittingstein). Książę Bagration wstrzymał zaś swój marsz na północ i wycofał się na Mir. Tam połączył się z kozakami Płatowa.


Przekroczenie Niemna zapoczątkowało tzw. kampanię rosyjską (wyprawę na Moskwę), która okazała się w późniejszym czasie punktem zwrotnym w prowadzonych przez Napoleona wojnach. W kampanii 1812 r. po stronie francuskiej wystąpiło 12 korpusów liczących prawie 500 tys. żołnierzy. Rosjanie w pierwszej linii zmobilizowali 230 tys. żołnierzy w trzech zasadniczych armiach.