niepelnosprawniUWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PORUSZAJĄCE SIE NA WÓZKACH INWALIDZKICH ORAZ ICH OPIEKUNOWIE MOGĄ UZYSKAĆ SPECJALNE PRZEPUSTKI GWARANTUJĄCE WJAZD POJAZDEM MECHANICZNYM W POBLIŻE MIEJSCA INSCENIZACJI ORAZ UMOŻLIWIAJĄCE OGLĄDANIE INSCENIZACJI ZE SPECJALNIE WYZNACZONYCH SEKTORÓW.

ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ TELEFONICZNIE POD NR 89 512 92 37 wew. 34 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7 MAJA 2014 R.

W TRAKCIE INSCENIZACJI OSOBA Z PRZEPUSTKĄ BĘDZIE MOGŁA KORZYSTAĆ Z WYDZIELONYCH SEKTORÓW ORAZ ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC W PORUSZANIU PO WSKAZANYM TERENIE DO SŁUŻB PORZĄDKOWYCH (transport wózka inwalidzkiego, przeniesienie w trudnym terenie, dojazd pojazdu w pobliże miejsca inscenizacji).