W 2007 roku obchodziliśmy 200. rocznicę pobytu Cesarza Francuzów na terenie Prus Wschodnich. Obchody jubileuszowe (m.in. rekonstrukcja) skłoniły wielu miłośników epoki napoleońskiej do zawiązania nieformalnej grupy eksploratorów. Dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie oraz odpowiednim pozwoleniom ze strony Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stało się możliwe stworzenie Regionalnej Izby Pamięci. Skromny zbiór eksponatów, jakimi dysponowaliśmy na początku (około 20.) w kilka miesięcy powiększył się przeszło piętnastokrotnie. Wspólnym wysiłkiem poszukiwaczy udało się zgromadzić ponad 300 przedmiotów pochodzących z różnych epok historycznych. Najliczniejszy dział Izby Pamięci poświęcony jest oczywiście epoce napoleońskiej.

 

WEJŚCIE DO MUZEUM